Sunday, October 13, 2013

Cara Kerja IblisKejadian 3: 1b “Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan.”
 
Ayat di atas merupakan perkataan yang diucapkan iblis untuk berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa.  Menariknya cara iblis membujuk manusia untuk berdosa ialah dengan menggunakan Firman Tuhan sendiri.   Itu sebabnya ia berkata: “Tentulah Allah berfirman….”.   Tetapi sungguhkah apa yang difirmankan Allah sama dengan apa yang dikatakan iblis?   Tidak!  Iblis mengutip sedikit Firman Tuhan dan melencengkan banyak.  Ia sengaja memakai otoritas Firman, tetapi tujuan akhirnya untuk menyesatkan.   Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan kecuali satu pohon.   Tetapi iblis mengatakan semua tidak boleh dimakan kecuali satu pohon yang boleh.  Itulah cara kerja iblis, ia suka membolak-balik pikiran kita akan Firman Tuhan.   Ketika ia menggoda Yesus di padang gurun iapun memakai Firman Tuhan untuk mencobai-Nya.  Orang yang tidak berakar kuat dalam Firman Tuhan, maka ia akan menjadi mangsa iblis untuk disesatkan. 

Seberapa berakarkah anda dalam pengetahuan akan Firman Tuhan?