Monday, November 30, 2009

Meminang Kemurahan
Dambaku ya Tuhan . . .
Keadilan meminang kemurahan

Membawa kelembutannya ke peraduan
Bersetubuh menjadi kesatuan


Hentikan masa paceklik

Dimana keadilan dan kemurahan memekik
Keduanya saling mencekik

Menceraikan hubungan yang pelik


Biarlah mereka bercium-ciuman
Senantiasa dihangatkan pelukan

Melahirkan ketenraman nan nyaman

Kepada tujuh puluh tujuh insan


Biarlah kisah cinta mereka. . .

Menghantar rasa suka
Menyapu rasa duka

Kepada jiwa yang baka


Dambaku ya Tuhan. . .

Keadilan meminang kemurahan
Saling bermesra-mesraan

Sampai pada akhir zaman

No comments: