Monday, January 02, 2012

Pengenalan Akan TuhanFilipi 3:10 “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia ....”

Apakah yang menjadi harapan anda di tahun 2012 ini? Apa yang menjadi kerinduan utama anda sebagai orang Kristen? Rindu akan berkat Tuhan? Rindu segala permasalahan anda dibereskan? Rindu akan persekutuan yang intim dengan sesama orang Kristen? Rindu melihat gereja kita menjadi megachurch? Atau apa?

Menarik kalau kita melihat apa yang pernah menjadi kerinduan dari Paulus, dimana ia berkata “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia”. Siapakah Paulus? Bukankah dia seorang yang sudah sangat mengenal Tuhan? Ia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung yang membuatnya menerima pertobatan. Dia pengajar kitab suci yang mana ajaran-ajarannya terus diperbincangkan sampai hari ini. Dia seorang yang berkuasa: bisa menyembuhkan, tidak mati ketika digigit ular, mampu melakukan mujizat. Hidup Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi ketika ia menuliskan surat Filipi ini ditulis di akhir hidupnya, dimana ia banyak mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan Tuhan dan banyak pencerahan untuk menuliskan surat-surat yang berisikan doktrin dan teologi yang kental. Tetapi walau demikian ia tetap berkata "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia..." Ia merindukan untuk lebih mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Baginya pengenalan akan Tuhan adalah proses yang harus terus dikejar seumur hidupnya.

Semestinya itu jugalah yang harus menjadi kerinduan utama kita sebagai anak-anak Tuhan: Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Dia, semakin kita tahu bahwa kita masih belum mengenal Dia. Dan semakin kita belum tahu bahwa kita belum mengenal Dia, semestinya itu juga yang mendorong kita untuk terus berupaya untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita di tahun 2012. Mengenal Tuhan yang hidup, yang berdaulat atas sejarah, termasuk atas tahun 2012 ini.

No comments: