Tuesday, April 10, 2012

Satu-satunya Juruselamat
Yesaya 43:11 “Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain daripada-Ku”

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan juruselamat sebagai seseorang yang menolong orang lain keluar dari kesukaran. Seorang dokter, raja, pada jaman PL dapat disebut sebagai juruselamat karena mereka mampu menolong seseorang keluar dari kesukaran. Kalau melihat pengertian ini, berarti sangat banyak manusia yang dapat disebut sebagai juruselamat. Namun dalam semua juruselamat-juruselamat yang ada didunia ini, ada 1 Juruselamat yang tidak ada duanya. Kalau dokter sudah menjamur dimana-mana. Raja juga sudah berjibun banyaknya. Tapi title Juruselamat satu ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan manusia dari masalah dosa. Cobalah teliti dengan baik-baik di seluruh dunia ini, maka engkau tidak akan menemukan juruselamat lain yang dapat membebaskan engkau dari masalah dosa selain daripada Yesus.

Bersyukurlah, Yesus sudah datang membebaskan kita dari masalah dosa.

No comments: